Amello raamatupidamisteenused

Contact us:

phone (+372) 6 191 341
info@amellojuriidika.ee

• Töötasu alammäär on 430 eurot kuus (390 eurot 2015.aastal).

• Tulumaksuvaba miinimum on 170 eurot (154 eurot 2015.aastal).

• Sotsiaalmaksu miinimum kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (355 eurot 2015. aastal), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus (117,15 eurot 2015. aastal).

• Komandeeringu maksuvaba päevaraha piirmäär on 50 eurot (32 eurot 2015.aastal). Juhul kui lähetus kestab üle 15 kalendripäeva on päevaraha maksvaba piirmäär alates 16 kalendripäevast
32 eurot.

Aasta 2016 2015 2014 2013 2012
Miinimumpalk/
Töötasu alammäär
430 390 355 320 290
Sotsiaalmaksu alus 390 355 320 290 278,02
Sotsiaalmaksu miinimum 128,70 117,15 105,60 95,70 91,75
Tulumaksuvaba
miinimum/
Maksuvaba tulu
170 154 144 144 144
Tulumaksu määr 20% 20% 21% 21% 21%
Sotsiaalmaksu määr 33% 33% 33% 33% 33%
Töötaja töötuskindlustuse määr 1,6% 1,6% 2% 2% 2,8%
Tööandja töötuskindlustuse määr 0,8% 0,8% 1% 1% 1,4%
Isikliku sõiduauto hüvitise piirmäär
(kui peetakse sõidupäevikut)
335
(0,3
eur/km)
335
(0,3
eur/km)
335
(0,3
eur/km)
256
(0,3
eur/km)
256
(0,3
eur/km)
Ametiauto erisoodustuse summa
(kui ei peeta sõidupäevikut)
256
(0,2 - 0,3 eur/km)
256
(0,2 - 0,3 eur/km)
256
(0,2 - 0,3 eur/km)
256
(0,2 - 0,3 eur/km)
256
(0,2 - 0,3 eur/km)