Amello raamatupidamisteenused

Võta meiega ühendust:

telefon 6 191 341
info@amellojuriidika.ee

Amello Juriidika eesmärgiks on pakkuda laiaulatuslikku õigusabi erinevatele äriühingutele juriidilisi teadmisi vajavate küsimuste lahendamiseks.

Amello Juriidika personal tegeleb ettevõtete igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamisega, vajamineva dokumentatsiooni (s.h. lepingute) koostamisega, esindamisega, kui ka ettevõtete jagunemisega, ühinemisega, ümberkujundamisega ja vajadusel likvideerimisega.

Juriidilised konsultatsioonid ning võimalike vaidluste ennetamiseks ja lahendamiseks vajamineva dokumentatsiooni koostamine teenib õiguspärast eesmärki poolte heale koostööle tuginedes.

Sellest lähtuvalt julgustame ettevõtjaid Amello Juriidikaga kontakteeruma nii äriõigust, võlaõigust, konkurentsiõigust, maksuõigust, kui ka tööõigust puudutavates küsimustes. Lisaks mainitule pakume Teile kvaliteetset ja tulemustele orienteeritud teenust ka muudes juriidilisi teadmisi vajavates valdkondades.

Enneta tulevikus tekkida võivaid vaidlusi ja konsulteeri juristiga enne toimingute ja tehingute tegemist võimalike riskide maandamiseks.

Võta meiega ühendust – Sinu soov on meile seaduseks.