Amello raamatupidamisteenused

Võta meiega ühendust:

telefon 6 191 341
info@amellojuriidika.ee

Seaduses on toimunud muudatused seoses isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmisega ning sisendkäibemaksu tagasi arvestamisel seoses auto ostuga või auto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel.

Alates 01.09.2014 kaob ära võimalus maksta isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest sõidupäevikut pidamata maksuvaba hüvitist kuni 64 € kuu kohta. Isikliku sõiduauto maksuvaba hüvitist on võimalik maksta vaid juhul kui töötaja peab sõidupäevikut. Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta (ühe auto kohta).

Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

Alates 01.12.2014 sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

N1-N3 kategooria sõidukite soetamisel ja ka kütuse ostmisel on lubatud käibemaks 100% tagasi arvestada, kuid nende sõidukite puhul kuuluvad erasõidud erisoodustusega maksustamisele. Sõidupäeviku pidamine kaubikute puhul on vajalik, sest muidu ei ole võimalik tõestada, et erasõite ei ole tehtud.

Kui sõiduautot kasutatakse eranditult ainult töösõitudeks ja ettevõte suudab seda tõendada, siis võib arvestada käibemaksu tagasi 100%liselt. Sellisel juhul peab ettevõte tegema kõik selleks, et sõiduautot ei saaks kasutada eratarbimises. Sisendkäibemaksu 50%-list mahaarvamise piirangut ei rakendata ka sõiduautole, mis soetatakse müügiks või rentimiseks ning taksodele ja õppesõiduautodele.