Amello raamatupidamisteenused

Võta meiega ühendust:

telefon 6 191 341
info@amellojuriidika.ee

Allpoolt on leitav loetelu põhilistest teenustest, mida ettevõtetele pakume. Kui Teie õigusabi teenuse vajadus sisaldab konteksti, mida allpool esitatud ei ole, võtke siiski meiega ühendust.

 • Ettevõtete asutamine, ümberkujundamine, likvideerimine, lõpetamine;
 • Muudatused äriregistris, s.h. kapitali muutmine, ärinime muutmine, juhatuse liikmete ja osanike muutmine;
 • Notariaalsete tehingute sõlmimiseks eelnev konsultasioon, nõustamine, dokumentide ettevalmistus;
 • Volikirjade, avalduste ja nõusolekute koostamine;
 • Esindamine kohtuvaidlustes, töövaidluskomisjonis, Maksuametis;
 • Juriidiline konsultatsioon kõikides õigusharudes;
 • Lepingute jm. dokumentide koostamine;
 • Elamis- ja töölubade taotlemine;
 • Turulubade- ja teguvuslubade taotlemine;
 • Kaubamärkide registreerimine;
 • Võlgade sissenõudmine.

Tulemustele orienteeritud lõpplahendus on võimalik juristilt esmase ülevaatuse läbinud dokumentide/küsimuste ja ettevõtja koostöö tulemina. Selleks, et saaksime Teie küsimusega lähemalt tutvuda, palume Teil saata nii probleemikirjeldus, kui ka lisadokumendid.

Mugavalt saate esitada meile oma mure või küsimuse kasutades veebipäringut.